Familiewapens

Gerelateerd aan de familienamen in de stamboom vond ik (o.a. vanuit internet) de hieronder getoonde familiewapens.

COOLS

Een overleden tante van Fons heeft me hierover jaren geleden eens verteld. Zij had (voor zover ik me herinner) hiervan een geborduurde versie in de woonkamer hangen. Ook kwam ik het tegen in de stamboomdocumenten van wijlen de heer Gerard Bode met een certificaat van echtheid. Waar hij het heeft gevonden is mij niet bekend. De meest rechtse gekleurde afbeelding is het officiële wapen, dat ik van het CBG ontving.

Arms discription: azure three ducks dismembered argent, beaked gules
Wapenbeschrijving: in blauw drie geknotte zilveren eenden, rood gesnaveld

DONDERS

Dit wapen is afkomstig van de website van Stichting familiearchief Donders Tilburg.

JOHAN VAN GESTEL (1642)

Dit wapen is afkomstig van Johan van Gestel, een voorouder van Frank van Gestel (1959-2024).

KAREL DE GROTE

Hoewel dit geen wapen is, maar een munt, vind ik het te leuk om niet op de website te plaatsen. Als de voortekenen niet bedriegen is dit de oudstbekende voorvader van onze kleindochter Yanna. Deze info heb ik in zijn geheel van internet gehaald en zal te zijner tijd nog gecheckt worden.

MANNI

Afkomstig van de website van Frans Manni.

VAN SPAENDONCK

Het bovenste wapen is afkomstig van de website de Joannes Antonius Van Spaendonck.

Stichting Centraal Bureau Genealogie wapenschild nummer 734

SPANINGS

STALPERS

VAN STAPPERSHOEF

Centraal Bureau Genealogie wapenschild nummer 163